Badanie, projektowanie, prototypowanie – jak planować prace projektowe w zwinnym środowisku?

Dzień i godzina: 10.04.2019, 12:15 - 14:45 Numer sali: Wykładowca: Jakub Danecki

Opis wykładu

Projektowanie doświadczenia użytkownika nie jest standardem w realizacji projektów. Design musi być zwinny i elastyczny, ale konflikt agile-UX jest elementem każdego projektu.

Które elementy designu powinny znajdować się po stronie biznesu?

Które po stronie IT?

Jak ułożyć prace badawcze, koncepcyjne, testy makiet, testy działającego kodu?

Kiedy aktualizować makiety, a kiedy pracować tylko na kodzie?

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną doświadczenia pracy zespołów UX-owych w zwinnym środowisku.

 

Notka o wykładowcy

Jakub Danecki

Jakub Danecki

Jakub Danecki - Koordynator zespołu Badań i Projektowania w BGŻ BNP Paribas. Projektant usług oraz UX. Zajmuje się wdrażaniem metodyki Design Thinking w banku oraz zwiększaniem dojrzałości organizacji w zakresie UX.