Biura zarządzania projektami – Kopciuszek czy królowa balu?

Dzień i godzina: 10.04.2019, 12:45 - 14:45Numer sali: Wykładowca: Dr hab. Paweł Wyrozębski

Opis wykładu

Punkty do dyskusji podczas warsztatu:
1. Wprowadzenie i źródła koncepcji biur zarządzania projektami
2. Istota biur zarządzania projektami
3. Popularyzacja i rozwój koncepcji i rozwiązań biur zarządzania projektami
4. Uzasadnienie i ocena korzyści z wdrożeń w organizacjach – PMO Królową balu
5. Nurt krytyczny w ocenie działalności PMO – PMO Kopciuszkiem
6. PMO – czy tego chcemy, czy nie…

Notka o wykładowcy

Dr hab. Paweł Wyrozębski

Dr hab. Paweł Wyrozębski

Dr hab. Paweł Wyrozębski - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Zarządzania Projektami SGH – czołowego ośrodka naukowego, badawczego i dydaktycznego zarządzania projektami w Polsce; Koordynator studiów magisterskich na kierunku „Zarządzanie projektami” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz Podyplomowych Studiów Audytu i Oceny Projektów (NIK). Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (MBA-SGH). Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Autor pierwszej polskiej książki na temat Project Management Office oraz publikacji z zakresu zarządzania projektami, w szczególności z zakresu: metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PCM, PMBoK), modeli kompetencji zarządzania projektami oraz zarządzania wiedzą projektową. Członek stowarzyszeń fachowych i propagator idei zarządzania projektami.