„Co ma ADKAR® do projektu” – czyli o aikido w pracy Project Managera podczas wdrażania zmian

Dzień i godzina: 11.04.2019, 11:15 - 13:00Numer sali: Wykładowca: Krzysztof Ogonowski

Opis wykładu

Cel wystąpienia: przedstawienie praktycznych możliwości, które daje Project Managerowi zastosowanie ADKAR® – ustrukturyzowanego podejścia do wdrażania projektów, które niosą zmiany dla pracowników.

Główne zagadnienia:

  1. Czym jest model ADKAR®, dlaczego bliżej mu do aikido, niż do judo i jak ma się on
    do pracy Project Managera?
  2. W jaki sposób Project Manager może wykorzystać ADKAR® do skutecznego zarządzania wdrożeniem zmian w sposobie pracy pracowników, wynikających z realizacji projektu?
  3. Praktyczne przykłady zastosowania ADKAR® w projektach: transformacji firm, digitalizacji, restrukturyzacji, optymalizacji procesów, wdrażania rozwiązań IT.

Notka o wykładowcy

Krzysztof Ogonowski

Krzysztof Ogonowski

Krzysztof Ogonowski - Prezes Silfra-Consulting, BPI Group. Ekspert w zakresie zarządzania zmianą i projektami. Jego ponad 20-letnie doświadczenie wdrożeniowe, trenerskie i coachingowe pochodzi z realizacji projektów obejmujących wdrożenie dużych zmian organizacyjnych, procesowych i technologicznych oraz transformację biznesową w największych firmach m.in. z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, transportowej, budowlanej i z firm produkcyjnych. Pracował dla takich firm, jak: ABB, Alstom Power Wrocław, Auchan, Bank Pocztowy, Bank BPH, Bombardier Transportation, Dalkia Łódź, Dalkia Poznan ZEC, EDF, Europejski Fundusz Leasingowy, ENERGA, H+H, Instytut Matki i Dziecka, KRUK, LOT, Orbis-Accor, PGE, Pfizer, Phillip Morris, PKP PLK, PKP IC, Polkomtel, PWC, PZU, Tauron Dystrybucja, Telekomunikacja Polska, Telenor, Unibep, Veolia Warszawa, Warbud. Uczestniczył w tworzeniu PMI w Polsce, był także członkiem IPMA. Jest pierwszym w Polsce licencjonowanym trenerem PROSCI w dziedzinie Change Management. Jest członkiem – założycielem globalnej organizacji Association of Change Management Professionals (ACMP) i zajmuje się jej rozwojem w Polsce i w Europie. Uczestniczy w GAN – globalnej sieci ekspertów PROSCI Change Management, skupiających Instruktorów PROSCI z całego świata oraz praktyków stosujących metodykę PROSCI do zarządzania zmianą. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach w SGH oraz na studiach MBA w zakresie zarządzania zmianą, wdrażania strategii i zarządzania projektami. Jest współtwórcą Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w SGH.