Krystian Kaczor

Dzień i godzina: 10.04.2019, 12:15 - 14:45Numer sali: Wykładowca: Krystian Kaczor

Opis wykładu

Notka o wykładowcy

Krystian Kaczor

Krystian Kaczor

Krystian Kaczor - Profesjonalny Trener Scruma (PST) i Agile Coach znany w śro­do­wi­sku pro­fe­sjo­na­li­stów IT jako bezkompromisowy spe­cja­li­sta od Agile. Jako Agile Coach od 13 lat wspiera transformacje dużych organizacji głównie w sektorze finansowym. Pro­pa­ga­tor prag­ma­tycz­nego podejścia opartego na empi­ry­zmie i mierzalnych efek­tach. Autor sprze­da­nej w tysiącach egzem­pla­rzy książki “Scrum i nie tylko. Teo­ria i praktyka w metodach Agile”. Tre­ner i konsultant w QAgile, który ciągle pracuje z zespołami, żeby utrzymać więź z praktyką i realiami projektowymi. Już od 15 lat współpracuje ze znanymi firmami od mroźnej północy Szwecji po pustynie Iranu usprawniając Zespoły, procesy, projekty i całe organizacje. Bogate doświadczenie od pracownika wsparcia technicznego do program managera pozwala mu spojrzeć na proces budowania produktów i wytwarzania oprogramowania z wielu różnych perspektyw. Krystian prowadzi szkolenia z obszaru Agile, Profesjonalnego Scrum, zapewnienia jakości, testowania oraz umiejętności miękkich. Autor książek, e-booków i szeregu innych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach z obszarów Agile i Zapewnienia Jakości Systemów Informatycznych. Professional Scrum Trainer, PMI-ACP, ISTQB CTAL TM, ICF ACC, SAFe Program Consultant, LeSS Certified Practitioner.