Lokalizacja

Szkoła Główna Handlowa

Budynek G, Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa