Organizatorzy

SKN Zarządzania Projektami

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami to jedna z najaktywniejszych organizacji studenckich w SGH oraz największe w Polsce koło naukowe zajmujące się tematyką Project Managmentu. Misją Koła jest aktywne propagowanie rozwiązań i najlepszych praktyk zarządzania projektami w szeroko pojętym środowisku akademickim i biznesowym.

SKN ZP jest organizatorem licznych projektów, w tym największej w kraju studenckiej konferencji Project Management Days, która co roku skupia najlepszych praktyków z dziedziny zarządzania projektami.

Adrian
Zduńczyk

Kierownik Projektu
Koordynator ds. Marketingu

Aleksandra
Pryczek

Kierownik Projektu
Koordynator ds. Programu i Uczestników

Michał
Bardasz

Koordynator ds. Sponsoringu i Finansów

Tomasz
Stenko

Koordynator ds. Logistyki

Kamil
Osiecki

Członek zespołu ds. Marketingu

Marta
Sosińska

Członek zespołu ds. Finansów i Sponsoringu

Michał
Gąsowski

Członek zespołu ds. Finansów i Sponsoringu

Karolina
Przybysz

Członek zespołu ds. Finansów i Sponsoringu

Benjamin
Kadzioch

Członek zespołu ds. Finansów i Sponsoringu

Aleksandra
Łopata

Członek zespołu ds. Programu i Uczestników

Paula
Robińska

Członek zespołu ds. Programu i Uczestników

Ilona
Pietras

Członek zespołu ds. Programu i Uczestników

Robert
Augustyniak

Członek zespołu ds. Programu i Uczestników

Darya
Chupreta

Członek zespołu ds. Logistyki

Ewelina
Zakrzewska

Członek zespołu ds. Logistyki

Maciej
Kubicki

Członek zespołu ds. Logistyki

Maja
Litka

Członek zespołu ds. Logistyki