Organizatorzy

SKN Zarządzania Projektami

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami to jedna z najaktywniejszych organizacji studenckich w SGH oraz największe w Polsce koło naukowe zajmujące się tematyką Project Managmentu. Misją Koła jest aktywne propagowanie rozwiązań i najlepszych praktyk zarządzania projektami w szeroko pojętym środowisku akademickim i biznesowym.

SKN ZP jest organizatorem licznych projektów, w tym największej w kraju studenckiej konferencji Project Management Days, która co roku skupia najlepszych praktyków z dziedziny zarządzania projektami.

Adrian
Zduńczyk

Kierownik Projektu
Koordynator ds. Marketingu

Michał
Bardasz

Zastępca Kierownika Projektu
Koordynator ds. Sponsoringu i Finansów

Aleksandra
Pryczek

Koordynator ds. Programu i Uczestników

Tomasz
Stenko

Koordynator ds. Logistyki

Marta
Sosińska

Członek zespołu ds. Finansów i Sponsoringu

Michał
Gąsowski

Członek zespołu ds. Finansów i Sponsoringu

Karolina
Przybysz

Członek zespołu ds. Finansów i Sponsoringu

Benjamin
Kadzioch

Członek zespołu ds. Finansów i Sponsoringu

Aleksandra
Łopata

Członek zespołu ds. Programu i Uczestników

Paula
Robińska

Członek zespołu ds. Programu i Uczestników

Ilona
Pietras

Członek zespołu ds. Programu i Uczestników

Robert
Augustyniak

Członek zespołu ds. Programu i Uczestników

Magda
Dyrduła

Członek zespołu ds. Marketingu

Darya
Martsinchyk

Członek zespołu ds. Marketingu

Bazhena
Hartman

Członek zespołu ds. Marketingu

Katarzyna
Popławska

Członek zespołu ds. Marketingu

Darya
Chupreta

Członek zespołu ds. Logistyki

Ewelina
Zakrzewska

Członek zespołu ds. Logistyki

Maciej
Kubicki

Członek zespołu ds. Logistyki

Maja
Litka

Członek zespołu ds. Logistyki