Organizatorzy

SKN Zarządzania Projektami

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami to jedna z najaktywniejszych organizacji studenckich w SGH oraz największe w Polsce koło naukowe zajmujące się tematyką Project Managmentu. Misją Koła jest aktywne propagowanie rozwiązań i najlepszych praktyk zarządzania projektami w szeroko pojętym środowisku akademickim i biznesowym.

SKN ZP jest organizatorem licznych projektów, w tym największej w kraju studenckiej konferencji Project Management Days, która co roku skupia najlepszych praktyków z dziedziny zarządzania projektami.

Elżbieta
Stehaliuk

Kierownik Projektu

Krzysztof
Rusak

Kierownik Projektu
Koordynator ds. Sponsoringu i Finansów

Joanna
Krzyszowska

Koordynator ds. Marketingu

Justyna
Łada

Koordynator ds. Wykładowców

Marcin
Gregorczyk

Koordynator ds. IT

Marta
Wisz

Koordynator ds. Uczestników

Aleksandra
Mazurkiewicz

Koordynator ds. Logistyki

Eugenia
Kałacka

Członek zespołu ds. Marketingu

Maryia
Shulhach

Członek zespołu ds. Marketingu

Katarzyna
Dembowska

Członek zespołu ds. Sponsoringu i Finansów

Sylwia
Markowska

Członek zespołu ds. Sponsoringu i Finansów

Karolina
Meier

Członek zespołu ds. Sponsoringu i Finansów

Daria
Staritskaya

Członek zespołu ds. Sponsoringu i Finansów

Marlena
Rutkowska

Członek zespołu ds. Wykładowców

Aleksandra
Gołaszewska

Członek zespołu ds. Wykładowców

Sylwester
Fronczak

Członek zespołu ds. IT

Michalina
Radomska

Członek zespołu ds. Uczestników

Aleksandra
Śledziewska

Członek zespołu ds. Logistyki

Patrycja
Bielec

Członek zespołu ds. Logistyki