Powiedz to! – różne odcienie retrospektywy.

Dzień i godzina: 10.04.2019, 12:15 - 14:45Numer sali: Wykładowca: Anna Jaszczołt

Opis wykładu

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie najlepszych praktyk stosowanych przy podsumowaniach
projektów, sprintów, etapów, iteracji – nieważne w jakim cyklu prowadzisz projekty. Retrospektywy
mogą przebiegać w bardzo różny sposób. Mogą też być konstytuowane przez różne przyczyny.
Obranie strategii na lessons learned zależy od sytuacji w projekcie, od nastawienia członków zespołu
projektowego oraz od celów, jakie posiada lider zespołu. Anna Jaszczołt zaprezentuje szereg
narzędzi, które możesz stosować w określonych sytuacjach projektowych i przy określonych
potrzebach. Poznasz narzędzia, które możesz zastosować od razu w pracy! Spotkanie ma formę
interaktywnego wykładu. Przygotuj się na pracę w grupach.

Notka o wykładowcy

Anna Jaszczołt

Anna Jaszczołt

Anna Jaszczołt - Zarządzaniem projektami zajmuje się od ponad 10 lat. Od 2015 roku działa jako konsultant i trener. Właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej www.annajaszczolt.com. Przeprowadza globalne transformacje w branży finansowej. Prowadzi autorskie programy doradczo-warsztatowe dla liderów organizacji, poprzez które wprowadza i rozwija kulturę projektową w organizacjach. Stworzyła i przeprowadza warsztaty z zarządzania projektami, m.in.: PM Starter Kit, PMP® Turbo Kurs, Biznesowy Scrum. Wspiera menedżerów, kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz przedsiębiorców w efektywnym prowadzeniu przedsięwzięć. Pracowała m.in. z Thomson Reuters, Citi, PZU i Nationale Netherlanden. Przeszkoliła 800 osób, spędzając ponad 900 godzin w salach szkoleniowych. Autorka poczytnego bloga zarzadzam-projektami.pl. Prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych (m. in. New Trends in Project Management 2013, 2015, 10th International PMI Congress 2015). Mentor w Project Management Institute Poland Chapter. Członek rady nadzorczej spółki oferującej usługi księgowe online. W roku 2012 członek Zarządu Project Management Institute Poland Chapter. Członek Vital Voices Poland. Posiada certyfikaty PMP®, PRINCE2®, Agile PM®, PSM I®, PSPO I®. Ukończyła studia doktoranckie z Ekonomii. Uwielbia uczyć się języków obcych. Zna angielski, niemiecki, chorwacki i rosyjski. Ze swoimi klientami niejednokrotnie pracuje w języku angielskim. W prowadzonych projektach stosuje światowe praktyki, elementy podejść zwinnych i kaskadowych. Uważa, że praca projektowa na pierwszym miejscu daje radość i poczucie spełnienia. Warunkiem tego jest stosowanie odpowiednich narzędzi i prowadzenie projektów, które rzeczywiście prowadzą do celu.