Projekt, zwinność, innowacyjność, startup co je łączy?

Dzień i godzina: 11.04.2019, 14:00 - 16:00Numer sali: Wykładowca: Grzegorz Poręcki

Opis wykładu

Obecne kierunki rozwoju podejścia do zarządzania projektami.

W jaki sposób umiejętności zarządzania projektami promują innowacyjność, jak te umiejętności mogą być wykorzystane przy uruchamianiu nowego przedsięwzięcia?

Dyskusja.

Notka o wykładowcy

Grzegorz Poręcki

Grzegorz Poręcki

Grzegorz Poręcki - Menadżer z ponad 25-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w zadaniach poprawy efektywności poprzez optymalizację struktur organizacyjnych, usprawnienie procesów biznesowych i ich integrację z właściwymi narzędziami. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu zespołami, w tym międzynarodowymi, organizacjami biznesowymi, zarówno małymi, jak i będącymi częścią dużych struktur korporacyjnych. Posiada tytuł MBA przyznany przez University of Illinois w Urbana-Champaign we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Akredytowany trener metodyk zarządzania projektami i usługami.