Projekty w polskim sporcie

Dzień i godzina: 10.04.2019, 15:45 - 17:45Numer sali: Wykładowca: Grzegorz Botwina i Radosław Sarnecki

Opis wykładu

Projekty w polskim sporcie – przedstawienie projektów o zasięgu krajowym, realizowanych przez zespoły projektowe Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego. Obejmujące projekty edukacyjne, zajęcia sportowe, wydarzenia sportowe, projekty IT. Omówione zostaną również narzędzia wspierające prowadzenie projektów sportowych.

Notka o wykładowcy

Grzegorz Botwina i Radosław Sarnecki

Grzegorz Botwina i Radosław Sarnecki

Grzegorz Botwina - Kierownik Zakładu Zarządzania i Organizacji Treningu, Instytut Sportu. Przedsiębiorca. Specjalista w obszarze zarządzania i współpracy międzynarodowej, doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie oraz administracji państwowej. Obecnie prowadzi 4 projekty sportowe o zasięgu krajowym. Radosław Sarnecki -Kierownik Zespołu Projektów, w Instytucie Sportu. Odpowiedzialny za koordynacje i promocję programów Szkolny Klub Sportowy, Narodowa Baza Talentów, Team 100. Projektował i wdrażał z zespołem narzędzia elektroniczne, mające na celu prowadzenie statystyk, rozliczeń, ewaluację poszczególnych programów.