Definiowanie i monitorowanie celów projektów z wykorzystaniem metody PCM (Project Cycle Management)

Dzień i godzina: 21.04.2017, 9:30 - 12:30Numer sali: Wykładowca: Tomasz Leśniowski

Opis wykładu

Realizacja projektów, które dotyczą czynnika ludzkiego czyli nas samych, a mających za zadanie dokonanie istotnych zmian (np. w zachowaniach czy w kompetencjach) rzadko kończy się zgodnie z oczekiwaniami. Jedną z kluczowych przyczyn takiego stanu rzeczy jest określenie zakresu projektu, nie odzwierciedlającego faktycznych działań, jakie powinny być podjęte w ramach projektu zmierzających do osiągnięcia sukcesu projektu. Podczas spotkania przedstawiona zostanie Metoda Macierzy Logicznej pozwalająca zdefiniować i  pokazać cele projektu/programu w systematyczny i logiczny sposób.

Wskazane zostaną także możliwości jakie ta metoda umożliwia w zakresie:

  • obserwowania relacji przyczynowo – skutkowej pomiędzy różnymi poziomami celów oraz 
  • sprawdzania poziomu realizacji celów projektu, a przede wszystkim czy osiągnięto sukces projektu.

Notka o wykładowcy

Tomasz Leśniowski

Tomasz Leśniowski

Członek Zarządu IPMA Polska. Certyfikowany Project Manager (certyfikat IPMA-C) oraz Licencjonowany Trener IPMA z międzynarodowymi uprawnieniami do szkoleń kandydatów na poziom C i D (przygotował do certyfikacji blisko 1500 osób). Posiada tytuł Atlasa Project Managementu IPMA za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Posiada 17-letnie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi. Kierował projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project Excellence 2011 roku. Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Europeistyka UMCS i IUT Saint-Denis Universite Paris Nord w Paryżu.