Globalny Project Manager – nowe wyzwania współczesnego świata

Dzień i godzina: 21.04.2017, 9:30 - 12:30Numer sali: Wykładowca: Ewa Bednarczyk

Opis wykładu

W dzisiejszych czasach koniecznością jest wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju do sposobu zarządzania celami strategicznymi, a tym samym realizacji projektów, gdyż tylko takie podejście prowadzi do osiągnięcia korzyści i trwałego sukcesu. Globalny Project Manager zobowiązany jest do profesjonalnego zarządzania projektem z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju. Działając jako lider zmian, zarządza i podejmuje wysiłek w celu maksymalizacji zrównoważonego rozwoju w ramach cyklu życia projektu, ulepszania tworzonych i dostarczanych produktów oraz usług będących rezultatem projektu. Dokładnie rozważa i analizuje wpływ projektu na środowisko i społeczeństwo. Posiadanie kompetencji zarządzania projektami z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju włącza Project Managera do specjalnej ligi, pozycjonując go jako promotora zmian w podejściu do realizacji projektów.

Notka o wykładowcy

Ewa Bednarczyk

Ewa Bednarczyk

Członek Zarządu, Dyrektor Działu Szkoleń, Project Manager, Trener
Uporządkowana, otwarta na potrzeby innych i skoncentrowana na osiągnięciu zamierzonego celu – to cechy, dzięki którym już od blisko 10 lat zarządza organizacją międzynarodowych nagród doskonałości projektowej, współpracując z największą organizacją zrzeszającą project managerów: International Project Management Association (IPMA). Szerzy filozofię doskonałości w zarządzaniu na polskim jak i światowym forum. Jej zdolności komunikacyjne, analityczne podejście, jak również znajomość różnic kulturowych pozwala na sprawne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych oraz zmotywowanie zespołu do efektywnej pracy.Jako trener współpracuje ze środowiskiem biznesu, wspierając przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania narzędzi zarządzania projektami. Otwarta na nową technologię zachęca do wdrażania usprawnień organizacyjnych i podnoszenia efektywności przedsiębiorstw z jej użyciem. Przekonana o konieczności zmian i dopasowania się do aktualnych potrzeb rynku, umiejętnie kalkuluje plusy i minusy nowych rozwiązań. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu wirtualnymi zespołami projektowymi i przywództwie wielokulturowym. Od 8 lat piastuje stanowisko Dyrektora Działu Szkoleń w pm2pm, odpowiadając za jego organizację oraz wdrażanie nowych produktów. Licencjonowany Trener Zarządzania Projektami IPMA, Project Manager IPMA lev. D PRINCE2 Foundation jak również Certified Green Project Manager Level b. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Członek stowarzyszenia IPMA Polska i Asesor Wiodący nagrody Polish Project Excellence Award. Jej pasją jest podróżowanie i aktywny wypoczynek: miłośniczka gór, nart i cross-fitu.