Jak dobrać metody i techniki stosowane w zarządzaniu projektami do specyfiki projektu i organizacji?

Dzień i godzina: 21.04.2017, 13:00 - 16:00Numer sali: Wykładowca: Dariusz Świątek

Opis wykładu

Omówienie głównych obszarów problemowych związanych z wprowadzaniem zmian w organizacji oraz przegląd najważniejszych metod zarządzania projektami, w tym technik i narzędzi stosowanych w planowaniu, monitorowaniu i kontroli postępów projektów.

Notka o wykładowcy

Dariusz Świątek

Dariusz Świątek

Trener i konsultant w OMEC. Menadżer z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu zakończonych sukcesem projektów i programów. Pracował w obszarze IT, telekomunikacji, marketingu i finansów. Wielokrotnie mianowany kierownikiem projektów i programów o dużej złożoności oraz ryzyku. Wyspecjalizowany w różnych aspektach zarządzania technologiami informatycznymi. Certyfikowany project i programme manager. Posiadacz tytułu Certified Six Sigma Black Belt.