Jak to jest z tymi interesariuszami?

Dzień i godzina: 20.04.2017, 16:00 - 18:30Numer sali: Wykładowca: dr hab. Paweł Wyrozębski

Opis wykładu

Podczas wykładu połączonego z warsztatem uczestnicy poznają znaczenie i rolę interesariuszy w projektach oraz sposób zarządzania nimi w kluczowych metodykach i standardach zarządzania projektami. W części praktycznej poddamy analizie dobre i złe praktyki zarządzania interesariuszami na przykładzie wybranego projektu.

Notka o wykładowcy

dr hab. Paweł Wyrozębski

dr hab. Paweł Wyrozębski

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Zarządzania Projektami SGH – czołowego ośrodka naukowego, badawczego i dydaktycznego zarządzania projektami w Polsce; Koordynator studiów magisterskich na kierunku „Zarządzanie projektami” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (MBA-SGH). Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Autor pierwszej polskiej książki na temat Project Management Office oraz publikacji z zakresu zarządzania projektami, w szczególności z zakresu: metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PCM, PMBoK), modeli kompetencji zarządzania projektami oraz zarządzania wiedzą projektową. Członek stowarzyszeń fachowych i propagator idei zarządzania projektami.