Łączenie ognia z wodą, czyli jak z sukcesem zastosować w projekcie metodyki tradycyjne razem z podejściem zwinnym

Dzień i godzina: 21.04.2017, 9:30 - 12:30Numer sali: Wykładowca: Marcin Cieśliński

Opis wykładu

Wielu z nas słyszało o Agile, wielu kojarzy podejście zwinne głównie ze światem IT. Tylko gdzie na rynku zdominowanym przez podejście tradycyjne jest miejsce na zwinność?

W trakcie pierwszej części warsztatu uczestnicy dowiedzą się na czym polegają praktyczne różnice między metodykami tradycyjnymi i zwinnymi. Uzyskana wiedza zostanie wykorzystana w drugiej części zajęć, gdzie zostaną omówione konkretne przykłady połączenia tych dwóch podejść: geneza, ryzyka połączenia, kluczowe czynniki sukcesu, lessons learned.

Notka o wykładowcy

Marcin Cieśliński

Marcin Cieśliński

Menedżer ds. zarządzania projektami i kierownik portfela projektów z ponad 11-letnim doświadczeniem międzynarodowym w zarządzaniu projektami i programami z obszarów IT/Telco oraz Finansów. Trener zarządzania projektami. Ekspert w zastosowaniu metodyk zwinnych (Agile). Realizował projekty między innymi w USA, Wielkiej Brytanii i Belgii. Certyfikowany project manager (PMP, PMI-ACP, PRINCE2 Practicioner, MoP i inne). Marcin współtworzy PMO w Orange Polska korzystając ze swojego doświadczenia we wdrażaniu Biura Projektów w międzynarodowej firmie zajmującej się wdrażaniem rozwiązań Business Intelligence. Biuro Projektów Orange Polska zostało uznane za najszybciej rozwijające się PMO w Polsce w 2014 roku. Jako ekspert metodyk zwinnych odpowiada za tworzenie i wdrażanie transformacji Agile w strukturach Rynku Biznesowego Orange Polska. Marcin kieruje strategicznymi projektami zwinnymi oraz odpowiada za szkolenie z podejścia zwinnego zarówno kierowników projektów jak i pozostałych interesariuszy (sprzedaż, presales, inżynierowie i architekci rozwiązań ICT). Marcin jako jeden z nielicznych w Polsce posiada certyfikat SAFe Program Consultant 4.0. Absolwent SGH i programu CEMS MIM. Obecnie jako odpowiedzialny za zarządzanie projektami w Integrated Solutions (wiodącym dostawcy zintegrowanych rozwiązań ICT w Polsce) nadzoruje realizację i P&L ponad 75 projektów. Prywatnie miłośnik sportów (piłka nożna, krav maga) oraz podróżowania.