Lean Change Management – jak zwinnie wdrożyć projekt (case study)

Dzień i godzina: 20.04.2017, 16:00 - 18:30Numer sali: Wykładowca: Dominika Węgierska, Marcin Wielądek

Opis wykładu

Dlaczego 60% projektów organizacyjnych nie osiąga zamierzonych rezultatów biznesowych?
Jak zwinnie prowadzić projekty, korzystając z technik Lean Management, Lean Startup oraz Agile?
Jak stać się efektywnym Kierownikiem Projektu, który przeprowadzi ludzi do zmiany?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas interaktywnego warsztatu, w trakcie którego podzielimy się doświadczeniami z wdrożenia projektu digitalizacji kontaktu z Klientem w jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie.

Podczas spotkania przedstawimy zwinne podejście do realizacji projektów wdrożeniowych, bazujące na selekcji najlepszych praktyk i metodyk zarządzania projektami oraz zarządzania zmianą. Zapraszamy do pracy grupowej, podczas której będziecie mieli okazję przećwiczyć w praktyce najbardziej przydatne narzędzia w oparciu o rzeczywiste case study.

Notka o wykładowcy

Dominika Węgierska, Marcin Wielądek

Dominika Węgierska, Marcin Wielądek

Dominika Węgierska, Senior Project Manager BPI Polska, konsultant w zakresie projektowania i optymalizacji procesów (Lean/Six-Sigma Black Belt). Absolwentka Stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz rozwoju i optymalizacji procesów biznesowych (ubezpieczenia, energetyka, farmacja, IT) w celu poprawy efektywności i skuteczności działania.

Marcin Wielądek, Senior Project Manager BPI Polska, konsultant w zakresie Transformacji, Reorganizacji i Zarządzania Zmianą (Prosci Change Management, Lean Change Management, Agile PRINCE2 Practioner). Absolwent kierunku Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 6 letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych (energetyka, farmacja, lotnictwo).