Podstawowe i Zaawansowane Narzędzia Zarządzania Projektami

Dzień i godzina: 21.04.2017, 9:30 - 12:30Numer sali: Wykładowca: Marek Kowalczyk

Opis wykładu

Niektórzy uważają, że project management to dziedzina sztuki niepoddająca się systematyzacji. Jednak moje 20-letnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne w tej dziedzinie pozwala stwierdzić, że PM to systematyczny proces, którego można się nauczyć. Jednak efektywna realizacja każdego z kroków tego procesu wymaga umiejętnego doboru i zręcznego użycia właściwych narzędzi.

Ideą warsztatu jest:

  1. Omówienie sprawdzonego w praktyce procesu zarządzania projektami.
  2. Wskazanie i przećwiczenie wybranych, najważniejszych, narzędzi dla każdego z kroków procesu project management.
  3. Uczulenie uczestników na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z pewnych popularnych narzędzi i standardów PM.
  4. Wskazanie możliwych kierunków dalszego rozwoju PMa.

Celem warsztatu NIE JEST dogłębne omówienie procesu i wszystkich narzędzi zarządzania projektami.

Słowa kluczowe: proces zarządzania projektami, analiza przedprojektowa, analiza biznesowa, analiza wykonawcza, analiza powykonawcza, budżetowanie projektu, ocena rentowności projektu, harmonogramowanie projektu, metoda ścieżki krytycznej, wykres Gantta, PERT, MS Project, umiejętności miękkie, komunikacja w projekcie, delegowanie, udzielanie informacji zwrotnych, rozwiązywanie konfliktów, metoda łańcucha krytycznego, teoria ograniczeń Goldratta, narzędzia myślowe teorii ograniczeń, chmura, gałąź negatywna, etapy oporu przed zmianą, project management office, kierownik projektu, struktura zarządzania w projekcie, struktura macierzowa, sponsor projektu, kierownik zadania.

Notka o wykładowcy

Marek Kowalczyk

Marek Kowalczyk

Pogromca złej wielozadaniowości, praktyk zarządzania projektami, twórca słowa „zławiel”. Z zespołem MANDARINE Project Partners pomógł zrealizować na czas największy w Europie projekt IPO: wejście na Giełdę Papierów Wartościowych grupy kapitałowej PGE SA, w którym pracowało jednocześnie 2000 osób na terenie całej Polski. Inicjator powstania raportu „Projekty Na Czas 2016” badającego terminowość realizacji projektów w polskich firmach. Partner w wydawnictwie MINT Books, specjalizującym się w powieściach biznesowych z zakresu zarządzania ograniczeniami wg Goldratta. Twórca TEDxWSB, na którym swoje kultowe wystąpienie miał Jacek Walkiewicz. Studiował w Tokyo International College i State University of New York at Buffalo. Absolwent Wydziału Filozofii KUL w zakresie logiki i metodologii nauki.