Podstawy rozwoju osobistego kierownika projektu

Dzień i godzina: 19.04.2017, 15:30 - 18:00Numer sali: Wykładowca: dr Krzysztof Paliwoda

Opis wykładu

Przed Kierownikiem Projektu stoi wiele wyzwań często pochodzących z różnych dziedzin. Bardzo ważnym aspektem jest zarządzanie zespołem, który może okazać się kluczowym do osiągnięcia sukcesu projektu. Warto pamiętać, że nie jesteśmy w stanie dobrze zarządzać innymi, jeśli sami nie umiemy zarządzać sobą. Dopiero dobrze znając siebie (wiąże się to z wiedzą: dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy; co nami kieruje w życiu; jak zarządzamy swoimi emocjami) możemy stać się efektywnymi liderami. Niestety wiele osób nie wie, w jaki sposób przyjrzeć się sobie, aby wyciągnąć z tego konstruktywne wnioski. Dlatego przygotowaliśmy warsztat „PODSTAWY ROZWOJU OSOBISTEGO KIEROWNIKA PROJEKTU”. Warsztat ten to wiedza połączona z praktyką, dzięki czemu uczestnicy wyjdą z narzędziami, które będą mogli od razu zastosować w swoim życiu zawodowym lub prywatnym. Serdecznie zapraszamy osoby, które chcą dowiedzieć się, w jaki sposób analizować siebie, aby móc się efektywnie rozwijać. PODCZAS WARSZTATU DOWIESZ SIĘ: Jaka jest struktura działania człowieka (siła psychiki, wola, potrzeby, pragnienia). Etapy rozwoju emocjonalnego Kierownika Projektu oraz Jak analizować swój rozwój.

* Wystąpienie prowadzącego będzie nagrywane (za udzieleniem zgody uczestników).

Notka o wykładowcy

dr Krzysztof Paliwoda

dr Krzysztof Paliwoda

Trener interdyscyplinarny, konsultant z zakresu zarządzania personelem, mentor rozwoju osobisto-zawodowego, superwizor metodyki nauczania dorosłych. Socjolog-ekonomista z uprawnieniami psychologicznymi. Specjalista z zakresu zarządzania opartego na modelach projektowych w zarządzaniu zmianą, powiązanych z modelami zrównoważonego rozwoju osobisto-zawodowego. Prowadzi działalność od 1990 r. Założyciel jednej z pierwszych w Polsce Szkoły Trenerów i Konsultantów - 1995 r. którą prowadzi do dzisiaj we własnym Ośrodku Rozwoju Osobistego Leśniczówka w Iwoniczu Zdroju. Szkoła specjalizuje się w projektach z zakresu wspierania rozwoju osobistego i zawodowego. Opracował metodykę analizy zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem analizy transakcyjnej i metodyki zarządzania projektowego. Prowadzi indywidualny coaching z kadrą zarządzającą i trenerami rozwoju osobistego, oparty na analizie transakcyjnej i zasadach znanych od wieków w filozofiach i logice. Autor i twórca metodologii i metodyki mierzenia własnych osiągnięć zawodowych i osobistych, opartej na Macierzy Rozwoju Personalnego (MRP). Składającej się z trzech modeli - Rozwój Osobisto Zawodowy (ROZ), Analiza Efektywności Personalnej (AEP) oraz Osobiste Zarządzanie Zmianą (OZZ). Ulubione i najczęściej prowadzone szkolenia – treningi oraz konsultacje indywidualne, w których się specjalizuje to: zrównoważone zarządzanie zmianą w rozwoju osobistym i zawodowym, komunikacja werbalna i niewerbalna oraz zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na zarządzaniu projektowym. Zrealizował ponad 1000 szkoleń i treningów (ca. 10 tysięcy godzin).