Rola konsultacji społecznych we współcześnie realizowanych projektach energetycznych

Dzień i godzina: 19.04.2017, 15:30 - 18:00Numer sali: Wykładowca: dr inż. Karol Pawlak

Opis wykładu

W ramach prelekcji zostaną przedstawione zagadnienia związane z rolą społeczeństwa w projektach w branży energetycznej. Projekty energetyczne na ogół wiążą się z budową infrastruktury, która w znacznym stopniu wpływa na okolicznych mieszkańców i strona społeczna ma bardzo duży wpływ na powodzenie lub klęskę zadania inwestycyjnego. Zarówno infrastruktura przesyłowa, jak i wytwórcza wymaga zmian w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego i akceptacja lokalnych społeczności jest konieczna. Ważnym etapem realizacji projektu są konsultacje społeczne, o których nie można zapominać przygotowując harmonogram projektu.

Notka o wykładowcy

dr inż. Karol Pawlak

dr inż. Karol Pawlak

Doktor nauk technicznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, w swojej karierze zawodowej realizował bezpośrednio, jako lider zespołów projektowych procesy inwestycyjne związane z budową infrastruktury elektroenergetycznej na terenie całej Polski. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: STOEN SA, RWE AG, Polenergia SA, Elektrownia Północ Sp. z o.o. Adiunkt i wykładowca akademicki w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Wicedyrektor Instytutu Elektroenergetyki PW ds. Studiów. Ekspert i autor licznych publikacji z zakresu magazynowania energii, zarządzania ryzykiem w systemie elektroenergetycznym i odnawialnych źródeł energii. Recenzent i ekspert w zakresie elektroenergetyki oceniający wnioski w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Finalista międzynarodowego konkursu dla doktorantów.