Zarządzanie projektami 3.0 – przyszłość menadżerów projektu

Dzień i godzina: 20.04.2017, 13:30 - 14:30Numer sali: Wykładowca: dr Tomasz Pilewicz

Opis wykładu

W trakcie prelekcji słuchacze poznają ewolucję podejścia do zarządzania projektami i roli menadżera projektu w organizacji. Przedstawione zostaną kierunki rozwoju zarządzania projektami, jako kluczowej kompetencji pracowników w budowaniu wartości firmy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zarządzaniu projektami w firmach z branży wysokich technologii i rosnącemu znaczeniu technologii informacyjnych.

Notka o wykładowcy

dr Tomasz Pilewicz

dr Tomasz Pilewicz

Menadżer w Dziale Usług Innowacyjnych w Philips w Europie Środkowo-Wschodniej. Adiunkt w Instytucie Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor Ekonomii w specjalności Innowacyjność Gospodarki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów MBA w Przedsiębiorczości i Innowacjach w WU Executive Academy w Austrii.