Budowanie autorytetu PM – podstawy zarządzania zespołem – warsztat

Dzień i godzina: 10.05.2018, 9:00 - 11:30Numer sali: Wykładowca: Katarzyna Syrówka

Opis wykładu

CEL WARSZTATU
Podczas warsztatu zostaną wskazane najważniejsze umiejętności managerskie, a także omówione style przywództwa oraz kierowania ludźmi. Będzie to wiedza niezbędna do właściwego zarządzania zespołami i wykorzystania ich potencjału, w szczególności w pracy projektowej.

UDZIAŁ W WARSZTACIE UMOŻLIWI ZNALEZIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
• Co to znaczy: dobry szef?
• Jaki jest Twój styl przywództwa?
• Jak słuchac i komunikowac się z pracownikami?

SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA:
• Kim jest „dobry manager”?
• Style kierowania pracownikami wg. Blancharda
• Style przywództwa i kryteria efektywności (test na styl przywództwa)
• Odpowiedzialności szefa w zakresie zarządzania ludźmi
• Budowanie autorytetu szefa
• Zespół – „cykl życia”

Prowadząca przekaże także praktyczne wskazówki ze swojego ponad 20 letniego doświadczenia managerskiego jak zarządzać zespołem oraz jak zbudować autorytet wśród pracowników.

Obowiązuje limit miejsc – max 30 osób

Notka o wykładowcy

Katarzyna Syrówka

Katarzyna Syrówka

Katarzyna Izabela Syrówka - Trener biznesu posiadająca ponad 10 lat doświadczenia na sali szkoleniowej. W toku swojej kariery zawodowej przeprowadziła ponad 600 godzin szkoleń i wykładów. Posiada akredytację trenerską międzynarodowych firm szkoleniowych TACK & TMI oraz Certyfikat Ukończenia Akademii Mentora. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów. Specjalizuje się w planowaniu i wdrażaniu kompleksowych programów szkoleniowych. Jest również praktykiem biznesu z ponad 20 letnim doświadczeniem w marketingu, sprzedaży i zarządzaniu strategicznym oraz konsultingu biznesowym. W swojej długoletniej karierze zajmowała się zarządzaniem zespołami sprzedażowymi a także rozwojem biznesu i wprowadzaniem firm na polski rynek. Posiada wysokie kompetencje managerskie oraz negocjacyjne. Prywatnie aktywnie wspiera kobiety w ich rozwoju zawodowym a także prowadzi wykłady dla studentów o tematyce biznesowej i aktywizacji zawodowej na kilku polskich uczelniach m.in. Uniwersytecie SWPS i Politechnice Warszawskiej w ramach Akademii Rozwoju Studentów.