Być katalizatorem w projekcie czyli analityk biznesowy jako facylitator

Dzień i godzina: 10.05.2018, 11:45 - 13:45Numer sali: Wykładowca: Paweł Dąbrowski

Opis wykładu

Notka o wykładowcy

Paweł Dąbrowski

Paweł Dąbrowski

Paweł Dąbrowski jest na stałe związany z firmą Whitecom Project Experience. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako kierownik projektu, analityk biznesowy, facylitator, trener i konsultant biznesowy. Angażuje się w projekty edukacyjne (projektowanie i realizacja programów szkoleniowych, tworzenie narzędzi badania wiedzy i kompetencji, diagnozowanie i rozwój kierowników projektu i analityków biznesowych, organizacja seminariów i konferencji itp.), projekty optymalizacji procesów biznesowych, wdrożenia standardów i metodyk zarządzania projektami oraz analizy biznesowej, a także wdrożenia systemów informatycznych. Przeprowadza audyty i badania projektów na różnych etapach ich realizacji. Zajmuje się facylitacją i moderowaniem warsztatów planowania strategicznego, sesji identyfikacji i rozwiązywania problemów organizacyjnych, warsztatów decyzyjnych, warsztatów identyfikacji i planowania ryzyka, warsztatów wymagań, grup fokusowych oraz seminariów i konferencji. Współpracuje z organizacjami w branżach: finansowej i ubezpieczeniowej, teleinformatycznej, farmaceutycznej i energetycznej, a także w administracji publicznej. Jest autorem polskich wydań A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) i Polskich Wytycznych Kompetencji IPMA – wersja 3.0 oraz książek z dziedziny finansów, zarządzania projektami i analizy biznesowej. Studiował geologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także zarządzanie finansowe w Edinburgh Business School, Herriot-Watt University. Posiada liczne certyfikaty zawodowe w dziedzinie zarządzania projektami, analizy biznesowej i facylitacji. Jest jednym z współzałożycieli polskiego oddziału stowarzyszenia International Institute of Business Analysis.