Projektowa Wikipedia czyli zarządzanie wiedzą w praktyce

Dzień i godzina: 10.05.2018, 9:00 - 11:30Numer sali: Wykładowca: dr Mariusz Strojny

Opis wykładu

Agenda wykładu:

  1. Rola wiedzy i zarządzania wiedzą we współczesnej gospodarce

2.  GOW czyli gospodarka oparta na wiedzy i wyzwania jakie nam narzuca

3.   Elementy składowe systemu zarządzania wiedzą w organizacji

4.  Metodologia wdrożenia zarządzania wiedzą

5.  Problemy i koszty zwiazane z nieefektywnym zarządzaniem wiedzą

6.  Jak zmierzyć wartość wiedzy i kapitału intelektualnego

Notka o wykładowcy

dr Mariusz Strojny

dr Mariusz Strojny

Dr Mariusz Strojny - Doradca biznesowy z blisko 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością SGH oraz Partner w firmie doradczej i kancelarii patentowej Kluczewska-Strojny. Wcześniej przez 17 lat pracował w międzynarodowej firmie doradczej KPMG, gdzie kierował Departamentem Zarządzania Wiedzą i Badań Rynkowych a także realizował projekty w obszarze audytu finansowego, funduszy europejskich, doradztwa biznesowego i wycen. Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie wyceny przedsiębiorstw na Harvard Business School w Bostonie (USA). Doradza największym firmom w Polsce, Europie i na Bliskim Wschodzie . Specjalizuje się w zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym, zarządzaniu innowacjami, ochronie własności przemysłowej, wycenie firm i własności przemysłowej, komercjalizacji i transferze technologii. Zrealizował ponad 200 projektów badawczych i doradczych.