Projekty doskonalące jako sposób na odchudzenie organizacji – warsztat

Dzień i godzina: 10.05.2018, 14:45 - 17:45Numer sali: Wykładowca: Jakub Kocjan

Opis wykładu

Agenda warsztatu: – obowiązuje limit miejsc – max 40 osób

1. Lean management – filozofia odchudzonej organizacji.
Omówienie historii powstania, celów i ewolucji podejścia odchudzonej organizacji.

2. Projekty doskonalące, podział i charakterystyka
– Lean
– Kaizen
– Six Sigma
– Ameba

Omówienie głównych założeń, metodyki i obszarów zastosowania projektów doskonalących.

3. Praktyczne przykłady przeprowadzania projektów doskonalących w organizacjach.
Omówienie przykładów wdrożeń projektów lean i kaizen w polskich przedsiębiorstwach.

4. Czynniki wpływające na sukces.
Główne aspekty, na które należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu i prowadzeniu projektów doskonalących (zespół i zasoby, określony cel, czas trwania projektu).

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatu – liczba miejsc: 35-40

Notka o wykładowcy

Jakub Kocjan

Jakub Kocjan

Jakub Kocjan - absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Politechnice Śląskiej. Przepracował ponad 10 lat na stanowiskach specjalisty i koordynatora Lean. Posiada certyfikaty Lean Implementer i Six Sigma. Jest członkiem Stowarzyszenia Lean Management Polska oraz INCOSE (Międzynarodowa Rada ds. Inżynierii Systemów). Współtwórca portalu leancenter.pl oraz gry symulacyjnej Koromo. Swoim doświadczeniem dzieli się jako wykładowca na studiach podyplomowych: Politechniki Śląskiej (Lean Manufacturing), WSB Poznań (Lean Management) oraz WSE Kraków (Zarządzanie Produkcją).