Zarządzanie projektami w startupach technologicznych – czyli czego nie znajdziecie w PMBoKu

Dzień i godzina: 10.05.2018, 11:45 - 13:45Numer sali: Wykładowca: dr Ewa Sońta-Drączkowska

Opis wykładu

Zajęcia odbędą się w otwartej formie dyskusyjnej i warsztatowej.

Agenda:

1. Kroki w budowie startupu

2. Dyskusja: Od czego byście zaczęli?

3. Co mówią startupy? Wyniki badań dotyczących roli zarządzania projektami w 36 startupach.

4. Jak narzędzia i techniki zarządzania projektami mogą wspierać ten proces?

5. Quiz z nagrodami 🙂

 

Notka o wykładowcy

dr Ewa Sońta-Drączkowska

dr Ewa Sońta-Drączkowska

Ewa Sońta-Drączkowska – certyfikowany trener, wykładowca i praktyk zarządzania projektami. Posiada 18 letnie doświadczenie w realizacji projektów zarówno w otoczeniu korporacyjnym jak i startupów technologicznych. Szczególnie znana jest branża finansowa oraz usługowa. Pracowała w różnych rolach projektowych począwszy od analityka biznesowego poprzez kierownika projektów i programów o zasięgu międzynarodowym.
Doświadczenie zawodowe zbierała w znanych firmach doradczych, jak Roland Berger & Partner, A.T. Kearney oraz Deloitte. Obecnie Jako Doktor Nauk Ekonomicznych pracuje w Szkole Głównej Handlowej wykłada zarządzanie projektami informatycznymi, zarządzanie projektami międzynarodowymi oraz metody i techniki pracy projektowej w innowacjach. Prowadzi również własną działalność gospodarczą oferującą ekspertyzy w obszarze wdrażania projektów i zmian w organizacji, oraz projektowania i prowadzenia badań. Specjalizuje się w:
• zarządzaniu projektami,
• zarządzaniu innowacjami oraz
• zarządzaniu strategicznym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przełożenia strategii na działania operacyjne (programy i portfele)
• oraz w tzw. miękkich aspektach zarządzania (zarządzanie ludźmi w organizacji, rozwój pracowników, projektowanie szkoleń, coaching).
Posiada certyfikaty: PMP, Prince2 Practicioner, Managing Successful Programs [MSP] Practicioner, Agile PM. Jest absolwentem programu rozwojowego Certyfikowany Trener Biznesu. Jest autorką książki „Zarządzanie wieloma projektami” skierowanej do praktyków zarządzania projektami, zwłaszcza kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla oraz zarządów przedsiębiorstw oraz kilkunastu publikacji i artykułów naukowych w tematyce zarządzania projektami i zarządzania innowacjami. Jest opiekunem międzynarodowego klubu studenckiego „Enactus” (działalność wolontariacka), który rozwija projekty w obszarze innowacji społecznych. Ponadto jest członkiem Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz Project Management Institute Oddział Polska.