Jak sprostać pułapkom w pracy menedżera? – warsztat

Dzień i godzina: 11.05.2018, 10:00 - 13:00Numer sali: Wykładowca: Arleta Guzowska-Kusaj

Opis wykładu

Limit miejsc: 25 osób

Świat organizacji jaki zna pracownik budowany jest przez menedżera. To działania i wypowiedzi osób zarządzających kształtują obraz organizacji w świadomości podwładnych, co z kolei wpływa na zachowania i działania wewnątrz organizacji prowadząc do określonego wyniku. Rozwój osób zarządzających skupiający się jedynie na zmianie ich zachowań nie jest efektywny. Jest tak ponieważ, aby skutecznie zmienić zachowanie należy w pierwszej kolejności zmienić sposób myślenia, który do niego prowadzi. Pierwszym krokiem ku zmianie jest diagnoza sposobu myślenia.

Podczas szkolenia przeprowadzonego w formie warsztatowej zastanowimy się nad tym w jaki sposób myślenie wpływa na zachowanie menedżerów, zdiagnozujemy najczęstsze modele myślowe menedżerów wpływające na osiąganie wysokich jak i niskich wyników w zespole a wszystko to w oparciu o angażującą grę zespołową.

Notka o wykładowcy

Arleta Guzowska-Kusaj

Arleta Guzowska-Kusaj

Arleta Guzowska-Kusaj - Trener biznesu, konsultant w obszarze zarządzania, psycholog zarządzania, bloger związany z tematyką rozwoju organizacji oraz doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym. Specjalizuje się we wdrażaniu zmian wpływających na wzrost efektywności organizacji. Spędziła tysiące godzin towarzysząc dyrektorom, menedżerom, specjalistom i zespołom w ich rozwoju. Projektuje i prowadzi programy szkoleniowe z zakresu kompetencji menedżerskich, kompetencji miękkich, budowania zespołu oraz z narzędzi LeanManufacturing. Najwyższej kadrze menedżerskiej oferuje indywidualne programy rozwijające kompetencje przywódcze. Współtworzyła program LeanLeadership dla firmy Toyota Manufacturing Poland. Współpracowała z takimi firmami jak DIEHL Controls, Lincoln Electric, Fagor Mastercook, Toyota Manufacturing Poland, Elmar, FM Group, Plastmer, W-Tech, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ISCAS, Process Automation Solutions.
Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Bankowej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku LeanManagement oraz posiada dyplom prestiżowych studiów menedżerskich ICAN Institute. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską nt. Przywództwa i budowania zaangażowania pracowników.