Change Management dla klienta posiadającego wiele oddziałów, czyli jak w 100 wizyt nakłonić ludzi do zmian!

Dzień i godzina: 09.05.2018, 10:00 - 12:00Numer sali: Wykładowca: Piotr Pawlak

Opis wykładu

Praca z klientem z definicji wiąże się z wyzwaniami. Praca z klientem w rozproszonej po całej Polsce organizacji i potrzeba zarządzenia zmianą to już zadanie specjalne dla całego zespołu konsultantów i project managera. Sytuacja wygląda następująco: jeden z klientów, duży producent z branży motoryzacyjnej, posiadający ponad 100 oddziałów sprzedaży w Polsce boryka się z problemem braku zunifikowanego systemu raportowania danych. Raporty wewnętrzne mówiące o stanie finansów, realizowanych przychodach oraz przypisywanych kosztach w różnych liniach biznesowych przesyłane do centrali zdecydowanie różnią się od siebie. W praktyce trudno jest te dane między sobą porównać. Wygląda na to, że księgowa w jednym oddziale inaczej interpretuje to samo zagadnienie niż księgowa w innym. Oddziały różnią się od siebie poziomem zaangażowania w proces raportowania, a w przeprowadzonych do tej pory audytach wewnętrznych nie widzą korzyści dla siebie.

Gdy brak wiedzy na temat rzeczywistej rentowność poszczególnych oddziałów powoduje problemy w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych to znak, że należy rozpocząć proces zarządzania zmianą. Jak zarządzać projektem przy 100 oddziałach firmy klienta, w jaki sposób namierzyć problem i nakłonić ludzi do zmian – tego wszystkiego dowiecie się podczas spotkania.

Notka o wykładowcy

Piotr Pawlak

Piotr Pawlak

Piotr Pawlak - Executive Consultant w dziale Doradztwa Rachunkowego, Project Manager w zespole KPMG Innovations. Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie w trakcie procesu uzyskiwania kwalifikacji ACCA. Swoją karierę zawodową rozpoczął pracując dla General Electric i MDDP Business Consulting. Od momentu dołączenia do KPMG, w latach 2011 - 2015 zajmował się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W latach 2015 – 2016 pracował w zespole Doradztwa Transakcyjnego, gdzie realizował badania due-dilligence oraz projekty doradcze z zakresu fuzji i przejęć przedsiębiorstw. W październiku 2016 r. dołączył do działu Doradztwa Rachunkowego, gdzie pracuje przy wielu projektach doradczych dla firm z różnych sektorów gospodarki w kraju i zagranicą. Piotr od września 2016 r. jest również certyfikowanym trenerem wewnętrznym KPMG i uczestniczy w wielu szkoleniach prowadzonych lokalnie, jak i dla klientów zewnętrznych z zakresu rachunkowości. Niedawno rozpoczął swoją przygodę tworząc zespół KPMG Innovations, gdzie pomaga we wdrażaniu nowych rozwiązań i pomysłów w praktyce biznesowej.

KPMG to międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych. Od 28 lat świadczymy w Polsce usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego oraz szeroko pojętego doradztwa biznesowego dla polskich i międzynarodowych firm oraz instytucji ze wszystkich sektorów gospodarki. Kompleksowe usługi prawne świadczy stowarzyszona z KPMG Kancelaria prawnicza D.Dobkowski. Naszą przewagą jest wiedza ponad 189 000 pracowników w 152 krajach. W biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi i we Wrocławiu zatrudniamy łącznie ponad 1800 osób.