Turkusowa Organizacja XXI wieku

Dzień i godzina: 09.05.2018, 15:30 - 18:30Numer sali: Wykładowca: prof. Andrzej Blikle

Opis wykładu

Turkusowa organizacja (nazwa pochodzi z książki F. Laloux „Pracować inaczej”, choć związane z nią idee są znane od połowy XX wieku) to pewien specyficzny model organizowania pracy w firmie lub instytucji, dzięki któremu taka organizacja osiąga ponadprzeciętną skuteczność — w tym biznesową, jeżeli jest firmą — co zawdzięcza odrzuceniu większości zdawałoby się nienaruszalnych zasad korporacyjnego porządku:

• jako cel główny przyjmuje nie zysk, ale zmienianie świata na lepsze, a w tym zmienianie na lepsze własnego miejsca pracy,
• rezygnuje z tzw. „systemów motywacyjnych” na rzecz poczucia satysfakcji każdego pracownika z tego co robi i jaki jest (motywowanie godnościowe),
• buduje na zaufaniu, poczuciu odpowiedzialności i partnerstwie,
• odrzuca współzawodnictwo na rzecz współpracy,
• odrzuca zarządzanie — czyli wydawanie poleceń i kontrolę ich wykonania — na rzecz samoorganizacji zespołów; decyzje podejmują ci, którzy wiedzą, a nie ci, którzy mają władzę,
• rezygnuje z hierarchicznej struktury kierowniczej na rzecz sieciowej struktury procesowej.

W firmie turkusowej nikogo nie trzeba pilnować, by pracował, nikogo nie trzeba oceniać, ani też zaganiać do pracy kijem i marchewką. A skoro nie trzeba ani pilnować ani zaganiać, to nie są potrzebni kierownicy-nadzorcy. Tam nikt nikomu nie wydaje poleceń, a zakres czynności każdego pracownika mieści się w jednym zdaniu: „robisz to co potrafisz, wtedy gdy jest to potrzebne i bierzesz za to odpowiedzialność”. W konsekwencji nikt nie mówi: „to nie należy do moich obowiązków”. Kierownicy przestają pełnić rolę nadzorców, a stają się liderami idei, mentorami w obszarach zawodowych i społecznych, moderatorami debat.
Jak pokazują coraz liczniejsze przykłady turkusowych organizacji, ich wysoce idealistyczne zasady są nie tylko możliwe do wdrożenia (choć stanowczo nie jest to łatwe), ale przede wszystkim niezwykle skuteczne. Laloux opisuje 12 takich organizacji (w tym 5 non-profit), a wśród nich największą na świecie amerykańską firmę przetwórstwa pomidorów Morning Star, a także społeczną szkołę z Berlina. Mnie od stycznia 2016 r. do grudnia 2017 r. udało się spotkać wśród moich słuchaczy blisko około 300 osób z najróżniejszych instytucji od firm przez instytucje państwowe (np. ZUS, NIK i urzędy skarbowe), szkoły i uczelnie, a skończywszy na stowarzyszeniu prywatnych detektywów, którzy bądź już organizują się „na turkusowo”, bądź też zmierzają w tym kierunku.

W wykładzie obok zasadniczych cech turkusowych organizacji omówię też zasady na jakich można budować głębokie zaangażowanie pracowników zwane motywowaniem godnościowym.
Rozwinięcie wszystkich tez mojego wykładu można znaleźć w mojej książce „Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe”, która jest również dostępna w wersji pdf do pobrania z mojej witryny:
http://www.moznainaczej.com.pl/moja-ksiazka.

Notka o wykładowcy

prof. Andrzej Blikle

prof. Andrzej Blikle

Prof. Andrzej Blikle - Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk i blisko 30 innych organizacji. Prowadził wykłady na uniwersytetach w USA, Kanadzie, Danii i Szwecji. W latach 1990-2010 prezes firmy A.Blikle, dziś członek rady nadzorczej. Honorowy prezes stow. Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Centrum im. Adama Smith’a, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Od roku 2008 prowadzi firmę doradczą w obszarze zarządzania jakością, a ostatnio również samoorganizacji turkusowej. Jego książka „Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu” zajęła I miejsce w konkursie Dziennika Gazety Prawnej w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny”, a przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie została uznana za „najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-2015”.
W roku 2010 zajął drugie miejsce po Janie Krzysztofie Bieleckim w rankingu "Kogo słuchają polscy liderzy 2009" przeprowadzonym przez magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i firmą Google. Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011 przyznał mu tytuł „Człowiek Jakości Roku 2010”. W roku 2014 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.