Wykład wprowadzający – Co nowego w zarządzaniu projektami?

Dzień i godzina: 09.05.2018, 12:45 - 14:30Numer sali: Wykładowca: dr Bartosz Grucza

Opis wykładu

Co nowego w zarządzaniu projektami?

Otoczenie realizacji projektów szybko się zmienia? Manipulacja w mediach zakłóca obraz świata? Wojna amerykańsko-rosyjska napawa niepokojem? Skracanie cyklu życia projektów oraz ich produktów podnosi poprzeczkę wobec project managerów? Prezentacja spróbuje dać odpowiedź na pytania: Jakie zmiany zachodzą obecnie w zarządzaniu projektami? Przed jakimi wyzwaniami staje współczesny project manager? W jakich branżach zarządzanie projektami ma się dobrze, a w jakich kuleje? Jak rozpoznać, o co naprawdę chodzi kluczowym interesariuszom i nie dać się zmanipulować? Jakie umiejętności są teraz najbardziej przydatne?

Notka o wykładowcy

dr Bartosz Grucza

dr Bartosz Grucza

Dr Bartosz Grucza pracownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.