Projektowanie doświadczenia użytkownika nie jest standardem w realizacji projektów. Design musi być zwinny i elastyczny, ale konflikt agile-UX jest elementem każdego projektu.

Które elementy designu powinny znajdować się po stronie biznesu?

Które po stronie IT?

Jak ułożyć prace badawcze, koncepcyjne, testy makiet, testy działającego kodu?

Kiedy aktualizować makiety, a kiedy pracować tylko na kodzie?

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną doświadczenia pracy zespołów UX-owych w zwinnym środowisku.