Punkty do dyskusji podczas warsztatu:
1. Wprowadzenie i źródła koncepcji biur zarządzania projektami
2. Istota biur zarządzania projektami
3. Popularyzacja i rozwój koncepcji i rozwiązań biur zarządzania projektami
4. Uzasadnienie i ocena korzyści z wdrożeń w organizacjach – PMO Królową balu
5. Nurt krytyczny w ocenie działalności PMO – PMO Kopciuszkiem
6. PMO – czy tego chcemy, czy nie…