Cel wystąpienia: przedstawienie praktycznych możliwości, które daje Project Managerowi zastosowanie ADKAR® – ustrukturyzowanego podejścia do wdrażania projektów, które niosą zmiany dla pracowników.

Główne zagadnienia:

  1. Czym jest model ADKAR®, dlaczego bliżej mu do aikido, niż do judo i jak ma się on
    do pracy Project Managera?
  2. W jaki sposób Project Manager może wykorzystać ADKAR® do skutecznego zarządzania wdrożeniem zmian w sposobie pracy pracowników, wynikających z realizacji projektu?
  3. Praktyczne przykłady zastosowania ADKAR® w projektach: transformacji firm, digitalizacji, restrukturyzacji, optymalizacji procesów, wdrażania rozwiązań IT.