FAQ

  1. Gdzie odbędzie się Konferencja?

Project Management Days 2019 odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w budynku G przy alei Niepodległości 162 (10.04.2019 – środa, 11.04.2019 – czwartek) oraz w budynku C przy alei Niepodległości 128 ( 12.04.2019 – piątek).

  1. Kiedy odbędzie się Konferencja?

Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2019.

  1. Do kogo skierowana jest Konferencja?

Konferencja PM Days skierowana jest do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny zarządzania projektami.

  1. W jaki sposób odbywają się zapisy?

Zapisy uczestników trwają od 1 marca 2019 roku poprzez zakładkę Rejestracja na stronie pmdays.pl.

  1. Czy wykładom towarzyszyć będą inne imprezy?

Tak, w tym roku zapraszamy na wieczór networkingowy. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Konferencji do wzięcia udziału w imprezie.
Szczegóły zostaną podane wkrótce.

  1. Jaki jest koszt Konferencji?

Opłata za uczestnictwo w PMDays 2019 dla studentów studiów I i II stopnia to 159zł. Koszt dla studentów studiów podyplomowych i doktoranckich – 299zł. Opłaty te obowiązują studentów wszystkich uczelni. Dla pozostałych zainteresowanych – 499zł.

  1. Jak uzyskać fakturę z tytułu opłaty za konferencję?

Przy rejestracji należy nadmienić, że będzie Państwu potrzebna faktura (dotyczy to w szczególności osób, których uczestnictwo jest finansowane przez uczelnię lub firmę) oraz podać dokładne dane instytucji, na którą ma ona być wystawiona.

Warunkiem otrzymania faktury na daną instytucję jest przelanie opłaty za uczestnictwo z konta tej instytucji.

  1. Które warsztaty/szkolenia są płatne a które bezpłatne?

Wszystkie warsztaty/szkolenia są płatne, a opłata za uczestnictwo jest stała.

  1. Na jakie konto należy przesłać pieniądze celem opłacenia uczestnictwa?

Numer konta, jak również dalsze informacje dotyczące procesu rejestracji zostaną przesłane emailem zwrotnym do Państwa po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego na stronie zapisów.

  1. Kiedy otrzymam certyfikat uczestnictwa w Konferencji?

Po weryfikacji uczestnictwa w Konferencji, certyfikat zostanie wysłany na adres mailowy podany w trakcie rejestracji. Otrzymanie certyfikatu uwarunkowane jest obecnością na minimum 6 z 9 zajęć Konferencji.