Lokalizacja

Szkoła Główna Handlowa

Budynek G, Al. Niepodległości 162 w dniach 10-11 kwietnia oraz Budynek C, Al. Niepodległości 128 w dniu 12 kwietnia
02-554 Warszawa