Turkusowe organizacje bazują na nowym paradygmacie, w którym to prezes firmy
oraz współtwórca kultury organizacyjnej staje się mentorem i daje możliwość do
podejmowania decyzji oraz pozwala na działanie w interesie własnym i firmy. Celem
wystąpienia jest uzyskania odpowiedzi na pytanie: Czy Turkusowe organizacje są
źródłem sukcesu, a może utopią?