Organizatorzy

SKN Zarządzania Projektami

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami to jedna z najaktywniejszych organizacji studenckich w SGH oraz największe w Polsce koło naukowe zajmujące się tematyką Project Managmentu. Misją Koła jest aktywne propagowanie rozwiązań i najlepszych praktyk zarządzania projektami w szeroko pojętym środowisku akademickim i biznesowym.

SKN ZP jest organizatorem licznych projektów, w tym największej w kraju studenckiej konferencji Project Management Days, która co roku skupia najlepszych praktyków z dziedziny zarządzania projektami.

_1

Anja
Kadzioch

Kierownik Projektu

_19

Paula
Robińska

Zastępca Kierownika Projektu
Koordynator ds. Programu i Uczestników

_11

Klaudia
Szczepanowska

Koordynator ds. Marketingu

EwelinaZakrzewska

Ewelina
Zakrzewska

Koordynator ds. Współpracy i Finansów

_6

Maciej Zasada

Koordynator ds. Logistyki

Marcin Słowik

Marcin
Słowik

Członek zespołu ds. Programu i Uczestników

_11 (1)

Przemek
Szerszeniewski

Członek zespołu ds. Programu i Uczestników

_22 (1)

Joanna
Sobczyk

Członek zespołu ds. Programu i Uczestników

_28 (1)

Magdalena
Maciaszek

Członek zespołu ds. Programu i Uczestników

DaryaChupreta

Darya
Chupreta

Członek zespołu ds. Programu i Uczestników

_13

Joanna
Łaska

Członek zespołu ds. Marketingu

_4

Melanya
Romanova

Członek zespołu ds. Marketingu

_9

Przemysław

Pietrzak

Członek zespołu ds. Marketingu

_26 (1)

Kamila
Garbarczyk

Członek zespołu ds. Marketingu

_21

Aleksander
Szlesiński

Członek ds. Współpracy i Finansów

_20 (1)

Krzysztof
Borowski

Członek ds. Współpracy i Finansów

_8(1)

Beniamin
Szlachciak

Członek ds. Współpracy i Finansów

Yurii Romanovych

Członek ds. Współpracy i Finansów

Karol Fundament

Członek ds. Współpracy i Finansów

Jan Bakalarski

Członek zespołu ds. Logistyki

Agata Karczmarek

Członek zespołu ds. Logistyki

_24

Hania Ołbińska

Członek zespołu ds. Logistyki

_28

Justyna Dobosz

Członek zespołu ds. Logistyki

_25

Nicolas Sitko

Członek zespołu ds. Logistyki