Celem wydarzenia jest zaprezentowanie najlepszych praktyk stosowanych przy podsumowaniach
projektów, sprintów, etapów, iteracji – nieważne w jakim cyklu prowadzisz projekty. Retrospektywy
mogą przebiegać w bardzo różny sposób. Mogą też być konstytuowane przez różne przyczyny.
Obranie strategii na lessons learned zależy od sytuacji w projekcie, od nastawienia członków zespołu
projektowego oraz od celów, jakie posiada lider zespołu. Anna Jaszczołt zaprezentuje szereg
narzędzi, które możesz stosować w określonych sytuacjach projektowych i przy określonych
potrzebach. Poznasz narzędzia, które możesz zastosować od razu w pracy! Spotkanie ma formę
interaktywnego wykładu. Przygotuj się na pracę w grupach.