Projekt, zwinność, innowacyjność, startup co je łączy?

Obecne kierunki rozwoju podejścia do zarządzania projektami.

W jaki sposób umiejętności zarządzania projektami promują innowacyjność, jak te umiejętności mogą być wykorzystane przy uruchamianiu nowego przedsięwzięcia?

Dyskusja.