Projekty w polskim sporcie – przedstawienie projektów o zasięgu krajowym, realizowanych przez zespoły projektowe Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego. Obejmujące projekty edukacyjne, zajęcia sportowe, wydarzenia sportowe, projekty IT. Omówione zostaną również narzędzia wspierające prowadzenie projektów sportowych.