Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH). Kontakt z wyznaczonym przez SGH Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu iod@sgh.waw.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest rejestracja uczestnictwa w konferencji Project Management Days 2019, komunikowanie się w celu organizacji konferencji, udokumentowanie jej przebiegu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu informowania o konferencjach, szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez SGH, jeśli wyraziliście Państwo zgodę, którą można wycofać w dowolnym momencie. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez SGH jest dostępna tutaj

* Pola oznaczone gwiazdką wymagają wypełnienia w celu dokończenia rejestracji